Fysiotherapie bij schouderklachten

Schouderklachten komen veelvuldig voor, naar schatting 20 % van de mensen krijgt er mee te maken.
Waarom?
De schouder is van nature een erg mobiel gewricht in alle bewegingsrichtingen en in wezen een erg onstabiel gewricht, dwz.: inwendig in de schouder is er slechts een klein contactoppervlak tussen de kop van de bovenarm en het schouderblad. Daarbij hangt de bovenarm door de zwaartekracht , deze kracht wil de arm a.h.w. naar beneden trekken.
 De stabiliteit moet dus komen door de gewrichtsbanden, maar vooral door de spieren eromheen.
Tevens zit het schouderblad ook nog eens “los” tegen de romp aan.
Een juiste spierbalans is van groot belang voor het goed functioneren van de schouder.
Werkhouding- en bewegingen, stress, onjuist gebruik in sport kunnen deze balans verstoren en klachten geven naar nek en arm.
Dit kan leiden tot acute problemen, maar vooral ook langzaam ontstane klachten en beperkingen.
Omgekeerd kunnen problemen in de wervelkolom op hun beurt ook weer pijnklachten bij de schouder geven alwaar de pijn “geprojecteerd “wordt of blokkades in de wervelkolom een juiste bewegen in de schouder belemmeren.

Om meer kennis en kunde te vergaren en te bundelen op dit gebied is de SNN: Stichting Schoudernet Noord(www.schoudernetnoord.nl ) opgericht waar alleen orthopeden, artsen en fysiotherapeuten in deelnemen die een adekwate scholing hebben gedaan.
Hierdoor is een betere behandeling mogelijk.
 Zo ook onze praktijk.
Het voordeel van dit netwerk is naast scholing ook de korte lijnen voor onderling contact.

Naast de diagnosestelling is de therapie natuurlijk van belang. Deze bestaat uit manuele therapie, dryneedling, oefentherapie vanuit de protocollen en de combinaties hiervan van o.a. het schoudernet en is gericht op het herstel van de verstoorde functies en natuurlijk proberen te achterhalen wat de veroorzakende factoren zijn om zo recidivering te helpen voorkomen.

Zie voor verdere info ook de website van de Stichting: www.schoudernetnoord.nl
Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen met de praktijk.