Oedeemtherapie

Oedeemtherapie kan worden toegepast als er teveel vochtophoping in een lichaamsdeel zit dat er niet vanzelf weer uitgaat.
De vochtophoping kan het gevolg zijn van een operatie of van een trauma.
Een speciale vorm van vochtophoping is lymfoedeem. Dit ontstaat ten gevolge van een onvoldoende of een defect lymfesysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfeklieren zijn weggenomen, of door bestraling. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd.
Het defect kan ook zijn aangeboren, dan wordt het primair lymfoedeem genoemd.

Lymfoedeem kun je herkennen aan een toename van spanning in de huid, het lichaamsdeel voelt zwaarder aan en er zal op een bepaald moment ook een toename van de  omvang van het lichaamdeel plaatsvinden. Dit is meestal niet pijnlijk, wel hinderlijk bij de dagelijkse bezigheden.
Als u denkt dat er bij u sprake is van lymfoedeem dan is het goed om naar huisarts of specialist te gaan en te overleggen of nader onderzoek  en/of behandeling gewenst zijn.

Als besloten wordt tot behandeling gebeurt dit op verwijzing van de huisarts of specialist.
De oedeemfysiotherapeut heeft verschillende behandelmogelijkheden. Hiervan zullen de manuele lymfdrainage en de compressietherapie in ieder geval deel uit maken.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor oefentherapie  en voorlichting.
De oedeemtherapie wordt door de zorgverzekeraars langdurig vergoed uit de basisverzekering, nadat de eerste 20 behandelingen uit de eigen aanvullende verzekering zijn betaald.

Voor nadere informatie kunt u ons altijd bellen.