Lid Parkinson Netwerk

Deze deelname betekent dat we mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme kunnen begeleiden .
De begeleiding houdt in dat we aan de hand van de klachten een gericht oefenprogramma gaan ontwikkelen wat tot doel heeft om de aanwezige vaardigheden maximaal te behouden.
Voordeel van deelname in het Parkinsonnetwerk is dat er korte lijnen zijn naar de verwijzende neurologen , naar de begeleidende Parkinsonverpleegkundigen en naar andere hulpverleners.
Ook garandeert deelname in het netwerk dat er kennis aanwezig is van de meest recente ontwikkelingen in het behandelen van de ziekte.
De begeleiding kan individueel plaatsvinden, maar het blijkt ook heel zinnig en gezellig te zijn om in groepsverband te oefenen.
Wat het wordt is helemaal afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden .