ZwangerFit

NVFB- ZwangerFit®
NVFB-ZwangerFit® is een eigentijdse zwangerschapscursus voor actieve vrouwen tijdens en na hun zwangerschap. NVFB- ZwangerFit® is ontwikkeld door de NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg.) Een ZwangerFit docent is een fysiotherapeut die zich specifiek geschoold heeft volgens NVFB-ZwangerFit®. Dit garandeert deskundige begeleiding tijdens en na de zwangerschap bij het werken aan de conditie, het behoud van fitheid, mobiliteit en vitaliteit.
 
Voor wie?
Zowel de zwangere als de pas bevallen vrouw kan deelnemen aan de NVFB- ZwangerFit®. - In de zwangerschap: vanaf de zestiende week tot zo kort mogelijk voor de bevalling.- Na de bevalling: vanaf zes weken tot negen maanden na de geboorte van de baby. Er is bewust gekozen voor een zo lang mogelijke deelname in de zwangerschap en in de periode na de bevalling. Voordeel hiervan is dat de fitheid, conditie en spierkracht in de zwangerschap op niveau blijven. Bovendien wordt er al vroeg in de zwangerschapsperiode preventief getraind met speciale aandacht voor rug-, buik- en bekkenbodemspieren.
 
Cursusinhoud
De cursus bestaat hoofdzakelijk uit actieve lessen. Tijdens de lessen wordt er gebruikt gemaakt van fitnessapparatuur, klein oefenmateriaal en muziek. De aandacht ligt vooral op de coördinatie, stabilisatie, conditie en spierversterking. De actieve lessen worden afgewisseld met theorielessen. Hierin komen alle onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling. Ook wordt ingegaan op de functie en mogelijke klachten van bekken, lage rug, bekkenbodemspieren en het totaal functioneren. De lessen eindigen met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Partners zijn bij de partnerles van harte welkom.  
 
Kosten
ZwangerFit® bestaat uit een pakket van tien lessen op de dinsdagavond van 19:30 tot 21:00. De training duurt een uur, de theorielessen een half uur. Voor tien lessen betaal je 140 euro, extra lessen per vijf lessen: 55 euro. Gemiste lessen worden niet vergoed. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een zwangerschapscursus. Informeer hiernaar bij uw verzekering.  
 
Voor informatie
Voor meer informatie over ZwangerFit® of opgave, kun je contact op nemen met zwangerschapsdocente Ilka Vennema: info@zwangerfitleek.nl / 06-15512122. Of kijk op www.nvfb.nl.