Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn van toepassing als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie. Dat is meestal het geval als u geen aanvullenede verzekering heeft of u alle behandelingen die uw polis per jaar vergoed al heeft verbruikt. Voor meer uitleg over vergoeding zie onder 'Algemene informatie'

Basis fysiotherapie in praktijk
€29,60
Fysiotherapie aan huis
€41,60
Screening DTF *)
€10,40
Screening plus intake
€37,50

 *) DTF = Directe toegang naar de fysiotherapeut, zonder verwijzing van een arts.